O projekcie

Projekt „Powiaty Alytus i Augustów – bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie we współpracy z Polikliniką w Alytusie realizuje projekt „Powiaty Alytus i Augustów – bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny”, którego celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu kobiet i ich rodzin z przyczyn zdrowotnych poprzez zwiększenie dostępu do specjalistycznej opieki medycznej w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, opieki prenatalnej i prewencji chorób nowotworowych.

W ramach projektu Szpital i Poliklinka wdrażają wspólne programy przesiewowe skierowane do kobiet w obu regionach. Obejmują one profilaktyczne badania ultrasonograficzne – ginekologiczne oraz badania kolposkopowe. W sumie po stronie polskiej i litewskiej zostanie przebadanych 2600 kobiet. Badania zostaną przeprowadzone na nowoczesnym sprzęcie zakupionym w ramach projektu m. in. aparatach USG, kolposkopach.

Partnerem merytorycznym projektu jest Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników.

Działania projektu:

  1. Konferencja otwierająca projekt w Polsce z udziałem lekarzy specjalistów z Polski i Litwy.
  2. Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego.
  3. Kampania społeczna propagująca profilaktykę zdrowotną kobiet.
  4. Specjalistyczne szkolenia medyczne dla lekarzy.
  5. Bezpłatne badania diagnostyczne dla kobiet: USG (w tym dla kobiet w ciąży) oraz kolposkopia.
  6. Konferencja zamykająca projekt na Litwie.

Projekt jest realizowany do końca sierpnia 2018 roku.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie.
Zachęcamy do udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych !