Projektas

„Alytaus ir Augustavo savivaldybės – sveikos šeimos gyvenimo ir vystymosi saugi vieta“

2016 m. kovo 22 d. įvyko įžanginė Programos INTERREG V-A LIETUVA-LENKIJA 2014-2020 konferencija. Susitikimo šūkis – Interreg V-A Lietuva-Lenkija: permainų kryptimi. Bendradarbiavimo programa INTERREG remia dvipusius bendradarbiavimo projektus. Dalyviai susipažino su Programos pasiekimais 2007-2013 m. bei susipažino su naujomis Programos gairėmis. Labai įdomi ir svarbi susitikimo dalis buvo Partnerių forumas, kuriame buvo galima pristatyti savo projektų koncepcijas ir tuo pačiu rasti partnerių bendroms Programoje numatytoms veikloms įgyvendinti.

Ši konferencija buvo labai svarbus įvykis Lenkijos partnerio, Savarankiškos viešosios sveikatos apsaugos įstaigos Augustave, bendradarbiavimo su Lietuvos partneriu, Alytaus poliklinika, perspektyvai.

2016 m. kovo 23-25 d. buvo kalbamasi su kiekvienu potencialiu partneriu. Galiausiai nustatyta, kad panašius bendrus tikslus ir siekius bei didžiausią pasiryžimą įgyvendinti bendras veiklas gerinant moters ir šeimos priežiūrą turi Alytaus poliklinika. Abiejų įstaigų vadovybė priėmė sprendimą užmegzti glaudų bendradarbiavimą.

Pirmas darbo grupės, paskirtos parengti projektą Interreg Lenkija-Lietuva, susitikimas buvo numatytas 2016 m. balandžio 25 d. Šalys deklaravo bendrą investicinio projekto įgyvendinimą. Partneriai išnagrinėjo pagrindines problemas, susijusias su moters ir šeimos priežiūros kokybe (tarp jų ir netenkinantys ginekologinės priežiūros rezultatai, sunkumai dėl prenatalinių tyrimų prieinamumo, medicininės įrangos trūkumas arba būtinybė ją keisti bei gydytojų mokymo poreikis) ir nutarė, kad projekto tikslas bus didesnis prieinamumas ir diagnostinių tyrimų kokybės gerinimas 18-60 metų amžiaus moterims Lenkijos-Lietuvos pasienio regione. Partneriai taip pat nutarė, kad projektą rems Lenkijos ginekologijos draugija ir Lietuvos ginekologijos draugija. Šalys sutarė, kad pagrindinis partneris bus Savarankiška viešosios sveikatos apsaugos įstaiga Augustave.

 

2016 m. gegužės 30 d. Balstogėje susitiko Savarankiškos viešosios sveikatos apsaugos įstaigos Augustave direktorė Danuta Zawadzka ir Alytaus poliklinikos direktorius, susitikimo metu patvirtintas projektas bei pasirašyta teikimo paraiška ir bendradarbiavimo sutartis, atitinkamai pagal nustatytas projekto gaires.
Jungtinio stebėsenos komiteto posėdis vyko spalio 26-27 d. Goldapėje, kuriame patvirtintas projektų, kuriems bus skirtas finansavimas, sąrašas, jame yra ir projektas „Alytaus ir Augustavo savivaldybės – sveikos šeimos gyvenimo ir vystymosi saugi vieta“.

Šalys nutarė įgyvendinti projektą pagal ankstesnį susitarimą. Projekto trukmės laikas nuo 2017 03 01 iki 2018 11 30. Pagrindinis partneris yra Savarankiška viešosios sveikatos apsaugos įstaiga Augustave. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis iš Europos Regioninio Plėtros Fondo pagal Bendradarbiavimo per sieną programą Interreg V-A Lenkija-Lietuva, finansuojama 85% lėšų, t.y. 557 135,27 EUR, projekto vertė 655 453,28 EUR.
Projekto tikslas – moterų ir jų šeimų socialinės atskirties mažinimas dėl sveikatos priežasčių gerinant specialių medicinos paslaugų, susijusių su reprodukcine sveikata, prenataline priežiūra ir vėžinių susirgimų prevencija, prieinamumą.

Būtina pažymėti tokias projekto veiklas kaip kampanija projekto įgyvendinimo pradžioje, kurioje dalyvavo gydytojai specialistai iš Lenkijos ir Lietuvos, naujos medicininės įrangos įsigijimas, visuomeninė kampanija propaguojanti moterų sveikatos profilaktiką. Be to, partneriai kartu vykdo atrankinius moterų patikros tyrimus abiejuose regionuose. Tai profilaktiniai ultragarsiniai tyrimai – ginekologiniai tyrimai ir kolposkopija. Tyrimai bus daromi nauja medicinine įranga, įsigyta projekto įgyvendinimo metu, tai USG, kolposkopai. Projekto įgyvendinimas baigis baigiamąja projekto konferencija Lietuvoje.

Projekto partnerių interneto svetainių adresai:

SPZOZ Augustów http://www.spzoz.augustow.pl/

Poliklinika Alytus http://www.apoliklinika.lt/