Bezpłatne szkolenie „Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce prenatalnej”

W związku z realizowanym projektem “Alytus and Augustow Councils – safe places for living and development of healthy family” w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska przez SPZOZ w Augustowie oraz Poliklinikę w Alytusie 7 maja odbyło się w Białymstoku w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego pierwsze szkolenie z cyklu czterech spotkań skierowanych do lekarzy ginekologów. Organizatorem szkolenia był Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie – lider projektu. W szkoleniu wzięli udział lekarze specjaliści z dziedziny ginekologii z Litwy i Polski. Zajęcia obejmowały tematykę zastosowania ultrasonografii w diagnostyce prenatalnej, a bogate w wiedzę i doświadczenie wykłady

Czytaj dalej

Konferencja medyczna „Powiaty Alytus i Augustów – bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny”

W dniach 3 – 4 września 2017 r. odbyła się w Augustowie konferencja medyczna w ramach realizacji projektu transgranicznego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Projekt Nr LT-PL-1R-021 „Powiaty Alytus i Augustów – bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny”. Organizatorem konferencji był Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, który jest liderem projektu. Tematy wygłoszonych wykładów dotyczyły zagadnień z zakresu położnictwa i ginekologii oraz perinatologii. W konferencji wzięło 150 osób, w tym lekarze specjaliści z dziedziny ginekologii z Litwy i Polski oraz przedstawiciele jednostek samorządowych z regionu. Spotkanie objęło patronatem honorowym Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników. Wysłuchano

Czytaj dalej