Szkolenia poświęcone ultrasonografii

Szkolenia poświęcone ultrasonografii w zakresie ginekologii, ginekologii onkologicznej, perinatologii, uroginekologii dla lekarzy ginekologów.   W ramach projektu “Alytus and Augustow Councils – safe places for living and development of healthy family” realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska przez SPZOZ w Augustowie oraz Poliklinikę w Alytusie odbyły się 4 certyfikowane szkolenia specjalistyczne dla lekarzy ginekologów w zakresie ginekologii, ginekologii onkologicznej, perinatologii, uroginekologii. Szkolenia odbyły się w Białymstoku w miesiącach: maj (7 i 28) i czerwiec (4 i 18). Szkolenie skierowane do lekarzy ginekologów zainteresowanych rozpoczęciem nauki ultrasonografii lub doskonaleniem zdobytych wcześniej umiejętności w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej w ginekologii onkologicznej,

Czytaj dalej

Warsztaty szkoleniowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA 4 WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH DLA 120 UCZESTNIKÓW Z ZAKRESU ULTRASONOGRAFII I/LUB PERINATOLOGII I/LUB UROGINEKOLOGII I/LUB GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ SKIEROWANYCH DO LEKARZY GINEKOLOGÓW w ramach projektu “Alytus and Augustow Councils – safe places for living and development of healthy family” realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska przez SPZOZ w Augustowie oraz Poliklinikę w Alytusie, wybrany został Wykonawca zamówienia – USG Trener sp. z o.o., ul. Mińska 25 B lok. Ul, 03-808 Warszawa.

Szkolenia

W związku z realizowanym projektem projektu “Alytus and Augustow Councils – safe places for living and development of healthy family” realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska przez SPZOZ w Augustowie oraz Poliklinikę w Alytusie przygotowano działania skierowane do lekarzy ginekologów: SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU USG W GINEKOLOGII DLA 150 LEKARZY 2 KONFERENCJE NAUKOWE Działania te mają na celu podniesienie kompetencji w zakresie opieki ginekologicznej na obszarze oddziaływania projektu. W ramach projektu zostaną wykonane badania profilaktyczne w zakresie ultrasonografii oraz badania kolposkopowe. Poniżej linki do rekomendacji Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie przesiewowej diagnostyki ultrasonograficznej w ciąży o

Czytaj dalej