FINAŁOWA KONFERENCJA NA LITWIE – DRUSKIENNIKI

W dniach 7-8 sierpnia 2018 r. na Litwie, w Druskiennikach odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Powiaty Alytus i Augustów – bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny” realizowanego w ramach programu Interreg V-A Lithuania-Poland. Projekt realizowany jest przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie we współpracy z Polikliniką w Alytusie. Podczas konferencji beneficjenci projektu dokonali podsumowania realizacji projektu. Beneficjenci zaprezentowali m.in. zakupiony przez obu beneficjentów w ramach projektu niezbędny do podniesienia jakości badań nowoczesny sprzęt medyczny, omówiono zrealizowane specjalistyczne szkolenia dla lekarzy ginekologów i ich ogromne znaczenie w profilaktyce i leczeniu oraz osiągnięte liczby przebadanych pacjentek podczas

Czytaj dalej

Szkolenia poświęcone ultrasonografii

Szkolenia poświęcone ultrasonografii w zakresie ginekologii, ginekologii onkologicznej, perinatologii, uroginekologii dla lekarzy ginekologów.   W ramach projektu “Alytus and Augustow Councils – safe places for living and development of healthy family” realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska przez SPZOZ w Augustowie oraz Poliklinikę w Alytusie odbyły się 4 certyfikowane szkolenia specjalistyczne dla lekarzy ginekologów w zakresie ginekologii, ginekologii onkologicznej, perinatologii, uroginekologii. Szkolenia odbyły się w Białymstoku w miesiącach: maj (7 i 28) i czerwiec (4 i 18). Szkolenie skierowane do lekarzy ginekologów zainteresowanych rozpoczęciem nauki ultrasonografii lub doskonaleniem zdobytych wcześniej umiejętności w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej w ginekologii onkologicznej,

Czytaj dalej

ZASTOSOWANIA ULTRASONOGRAFII W DIAGNOSTYCE PRENATALNEJ

W związku z realizowanym projektem “Alytus and Augustow Councils – safe places for living and development of healthy family”  w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska przez SPZOZ w Augustowie oraz Poliklinikę w Alytusie 7 maja odbędzie się pierwsze szkolenie z cyklu czterech spotkań skierowanych do lekarzy ginekologów. Kurs obejmie tematykę ZASTOSOWANIA ULTRASONOGRAFII W DIAGNOSTYCE PRENATALNEJ, a zajęcia poprowadzą: Dr hab. n med. Dariusz Borowski oraz Dr n. med. Przemysław Kosiński. W programie pierwszego kursu podjęte zostaną następujące zagadnienia: 1.      Markery ultrasonograficzne 1 trymestr. 2.      Algorytmy badań prenatalnych 1 trymestr 3.      Zastosowanie badań biochemicznych w diagnostyce prenatalnej 1 trymestru. 4.      Ocena przepływu w tętnicach macicznych –

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na spoty filmowe

W ramach projektu „Powiaty Alytus i Augustów – bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny” (nr LT-PL-1R-021) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: 1. produkcję i emisję 2 spotów filmowych promujących projekt pn.: „Powiaty Alytus i Augustów – bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny” (nr LT-PL-1R-021) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska. Więcej informacji w załącznikach poniżej. Zapytanie ofertowe_zał. nr 3_formularz ofertowy Zapytanie ofertowe_zał.

Czytaj dalej

Szkolenia dla lekarzy ginekologów z zakresu ultrasonografii w ginekologii i perinatologii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje, iż w ramach projektu „Powiaty Alytus i Augustów – bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny” (nr LT-PL-1R-021) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska, zorganizowano cztery specjalistyczne szkolenia dla lekarzy ginekologów z zakresu ultrasonografii w ginekologii i perinatologii. Szkolenia odbędą się w Białymstoku i zostaną poprowadzone przez specjalistów zatwierdzonych przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników. Uczestnicy każdego z kursów otrzymają: 20 pkt Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz 7 pkt szkoleniowych OIL. Liczba miejsc ograniczona. Zainteresowanych prosimy

Czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Kompleksowa organizacja 4 warsztatów szkoleniowych dla 120 uczestników z zakresu ultrasonografii w ginekologii i/lub perinatologii i/lub uroginekologii i/lub ginekologii onkologicznej skierowanych do lekarzy ginekologów. Więcej informacji na stronie www.spzoz.augustow.pl

Zapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje, iż w ramach projektu „Powiaty Alytus i Augustów – bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny” (nr LT-PL-1R-021) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska ogłasza zapytanie ofertowe na przedstawienie oferty cenowej na: 1. przygotowanie, opracowanie i publikację 4 artykułów prasowych 2. produkcję i emisję 2 spotów filmowych promujących projekt Załączniki: Zapytanie_ofertowe_artykuły.docx Zapytanie_ofertowe_zał. nr 1_SZOP.docx Zapytanie_ofertowe_zał. nr 2_oświadczenie.docx Zapytanie_ofertowe_zał. nr 3_formularz ofertowy.docx

BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje, że w ramach projektu „Powiaty Alytus i Augustów – bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny” Oddział Ginekologiczno-Położniczy oraz Poradnia Ginekologiczno-Położnicza zostały wyposażony m.in. w nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W związku z powyższym zachęcamy wszystkie Panie do skorzystania z możliwości wykonania bezpłatnych badań na sprzęcie wysokiej klasy. Umożliwiamy wykonanie: USG narządu rodnego USG ciąży KOLPOSKOPIE – badanie profilaktyczne szyjki macicy w kierunku zagrożenia rakiem Badania będą wykonywane do 28 sierpnia 2018 r. zgodnie z poniższym harmonogramem: poniedziałki – od godz. 15.00 środy – od. godz. 12:00 czwartki – od godz. 15:00

Czytaj dalej